May Loc Nuoc

,

Máy Lọc Nước

Trang chủ Về chúng tôi Sản Phẩm Hàng thật-giả Khuyến Mãi Tin tức Kiểm nghiệm mẫu nước Đại lý F.A.Q Liên hệ
Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch (Bộ Y Tế)Share
DoctorWHO cung cấp tài liệu về Các Tiêu chuẩn về vệ sinh nước sạch (Bộ Y Tế)

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 09/2005/QĐ-BYT NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH:
TIÊU CHUẨN VỆ SINH NƯỚC SẠCH
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
- Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 07/11/1989;
- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
- Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020;
- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999;
- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Các ông bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dựphòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
TIÊU CHUẨN VỆ SINH NƯỚC SẠCH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT
ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
I. Giải thích từ ngữ:
Nước sạch quy định trong tiêu chuẩn này là nước dùng cho các mục đích sinh hoạt cá nhân và gia đình, không sử dụng làm nước ăn uống trực tiếp. Nếu dùng trực tiếp cho ăn uống phải xử lý để đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ - BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
II.Phạm vi điều chỉnh:
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các hình thức cấp nước sạch hộ gia đình, các trạm cấp nước tập trung phục vụ tối đa 500 người và các hình thức cấp nước sạch khác.
 
III. Đối tượng áp dụng:
1. Các tổ chức, cá nhân khai thác nguồn nước cung cấp cho hộ gia đình hoặc nguồn cấp nước cho cụm dân cư dưới 500 người sử dụng.
2. Khuyến khích tất cả cơ sở cấp nước và các hộ gia đình áp dụng Tiêu chuẩn Vệ sinh nước ăn uống ban hành kèm theo Quyết định 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
IV. Bảng các giá trị tiêu chuẩn:
 
 
 
TT
 
 
Tên chỉ tiêu
 
Đơn vị tính
 
 
Giới hạn tối đa
 
 
Phương pháp thử
Mức độ kiểm tra(*)
 
I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ
1
Màu sắc
TCU
15
TCVN 6187 -1996 (ISO 7887 -1985)
I
2
Mùi vị
 
Không có mùi vị lạ
Cảm quan
I
3
Độ đục
NTU
5
TCVN 6184 -1996
I
4
pH
 
6.0-8.5 (**)
TCVN 6194 - 1996
I
5
Độ cứng
mg/l
350
TCVN 6224 -1996
I
6
Amoni (tính theo NH4+)
mg/l
3
TCVN 5988 -1995 (ISO 5664 -1984)
I
7
Nitrat (tính theo NO3- )
mg/l
50
TCVN 6180 -1996 (ISO 7890 -1988)
I
8
Nitrit (tính theo NO2- )
mg/l
3
TCVN 6178 -1996 (ISO 6777 -1984)
I
9
Clorua
mg/l
300
TCVN 6194 -1996 (ISO 9297 -1989)
I
10
Asen
mg/l
0.05
TCVN 6182-1996 (ISO 6595-1982)
I
11
Sắt
mg/l
0.5
TCVN 6177 -1996 (ISO 6332 -1988)
I
12
 
Độ ô-xy hoá theo KMn04
mg/l
4
Thường quy kỹ thuật của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường
I
13
Tổng số chất rắn hoà tan (TDS)
mg/l
1200
TCVN 6053 -1995 (ISO 9696 -1992)
II
14
Đồng
mg/l
2
TCVN 6193-1996 (ISO 8288 -1986)
II
15
Xianua
mg/l
0.07
TCVN 6181 -1996 (ISO 6703 -1984)
II
16
Florua
mg/l
1.5
TCVN 6195-1996 (ISO 10359 -1992)
II
17
Chì
mg/l
0.01
TCVN 6193 -1996 (ISO 8286 -1986)
II
18
Mangan
mg/l
0.5
TCVN 6002 -1995 (ISO 6333 -1986)
II
19
Thuỷ ngân
mg/l
0.001
TCVN 5991 -1995 (ISO 5666/1 -1983 ISO 5666/3 -1989)
II
20
Kẽm
mg/l
3
TCVN 6193 -1996 (ISO 8288 -1989)
II
 
II. Vi sinh vật
21
Coliform tổng số
vi khuẩn /100ml
50
TCVN 6187 - 1996 (ISO 9308 - 1990)
I
22
E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
vi khuẩn /100ml
0
TCVN 6187 - 1996 (ISO 9308 -1990)
I
 
Giải thích:

1. (*) Mức độ kiểm tra:
a) Mức độ I: Bao gồm những chỉ tiêu phải được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng và kiểm tra ít nhất sáu tháng một lần. Đây là những chỉ tiêu chịu sự biến động của thời tiết và các cơ quan cấp nước cũng như các đơn vị y tế chức năng ở các tuyến thực hiện được. Việc kiểm tra chất lượng nước theo các chỉ tiêu này giúp cho việc theo dõi quá trình xử lý nước của trạm cấp nước và sự thay đổi chất lượng nước của các hình thức cấp nước hộ gia đình để có biện pháp khắc phục kịp thời.
b) Mức độ II: Bao gồm các chỉ tiêu cần trang thiết bị hiện đại để kiểm tra và ít biến động theo thời tiết. Những chỉ tiêu này được kiểm tra khi:
- Trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng.
- Nguồn nước được khai thác tại vùng có nguy cơ ô nhiễm các thành phần tương ứng hoặc do có sẵn trong thiên nhiên.
- Khi kết quả thanh tra vệ sinh nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm.
- Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước.
- Khi có nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm do các thành phần nêu trong bảng tiêu chuẩn này gây ra.
- Các yêu cầu đặc biệt khác.
2. (**) Riêng đối với chỉ tiêu pH: giới hạn cho phép được quy định trong khoảng từ 6,0 đến 8,5.
 

Các tin mới hơn
Ngày Nước Thế Giới 2011 ( 24 / 03 / 2011 )
Thông báo về việc chuyển văn phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh Thông báo về việc chuyển văn phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh
Thông báo về việc chuyển văn phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh...
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017...
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016...
Tuyển dụng tháng 07/2015 Tuyển dụng tháng 07/2015
Bảo An tuyển dụng tại Hà Nội và Chi nhánh TP.HCM...
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015...
Tuyển dụng tháng 11/2014 Tuyển dụng tháng 11/2014
Bảo An tuyển dụng tại Chi nhánh TP.HCM...
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014...
Hướng dẫn cách lấy mẫu nước Hướng dẫn cách lấy mẫu nước
Hướng dẫn cách lấy mẫu nước...
Phiếu bảo hành DoctorWHO Phiếu bảo hành DoctorWHO
Chính sách bảo hành các sản phẩm hiệu DoctorWHO...
Hướng dẫn sử dụng (manual) Hướng dẫn sử dụng (manual)
Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước R.O DoctorWHO...
Cách đọc bảng kết quả xét nghiệm nước (phần 2) Cách đọc bảng kết quả xét nghiệm nước (phần 2)
DoctorWHO cung cấp tài liệu cho quý khách hàng cách đọc bảng kết quả xét nghiệm nước...
Cách đọc bảng kết quả xét nghiệm nước (phần 1) Cách đọc bảng kết quả xét nghiệm nước (phần 1)
DoctorWHO cung cấp tài liệu cho quý khách hàng cách đọc bảng kết quả xét nghiệm nước...
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn 2:
Tư vấn 1:
Chuẩn không phải Chỉnh Chuẩn không phải Chỉnh
Chàng trai nhận được điện thoại từ một cô gái: "Alo tôi nghe?"...
Thi tán gái Thi tán gái
Một ông bố suốt ngày phàn nàn với con trai: "Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào c...
Kẻ cắp gặp bà già Kẻ cắp gặp bà già
Một bà lão đã hơn 80 tuổi vẫn chưa có chồng nhưng rất giàu có. Cũng vì giàu có nên lúc trẻ, nhiều ng...
Cướp xe ôm Cướp xe ôm
Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với anh xe ôm: "Mới có 15 năm mà Sài ...
Chữa mũi đầu tiên Chữa mũi đầu tiên
Một phụ nữ có tuổi bước vào phòng khám bác sĩ và đề cập đến một vấn đề khá tế nhị....
Quyền sở hữu Quyền sở hữu
Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con trai chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng....
Hỗ trợ thanh toán
NgânLượng.vn

BaoKim.vn
Đối tác
Trang chủ | Máy Lọc Nước | Liên hệ
Designed by Hanoi CDC

Lượt truy cập: 17164043
Đang online: 33